دریل 10 میلی متر آچاری توسن مدل 0002D

1,010,000تومان

دریل 13 ضربه ای اتوماتیک (0022DA)

1,470,000تومان

دریل 13 ضربه ای توسن مدل 0022D

1,365,000تومان

دریل 13 ضربه ای توسن مدل 0079D

1,506,000تومان

دریل 13 ضربه ای گیربکسی توسن مدل 0034D

2,086,000تومان

دریل 13 ضربه نیم تنه فلزی توسن 0028D

1,687,000تومان

دریل 6.5 میلی متر آچاری توسن مدل 0110D

982,000تومان

دریل برقی 10 اتوماتیک (0100DA)

743,360تومان

دریل برقی 10 اتوماتیک توسن مدل (0002DA)

1,046,000تومان

دریل برقی 6/5 اتوماتیک 0110DA

1,040,000تومان

دریل برقی 6/5 توسن مدل 0071D

954,000تومان

دریل پیچ گوشتی شارژی 14 ولت توسن مدل ۹۰۱۴SCX

3,448,000تومان